Akredytacja
PCA od 2004 r.

Oferta wzorcowania / Wzorce masy

Wzorcowanie wzorców masy i odważników w zakresie akredytacji obejmuje:

  • wzorce masy i odważniki klasy E1 od 1 mg do 500 mg;
  • wzorce masy i odważniki klasy E2 od 1 mg do 2 kg;
  • wzorce masy i odważniki klasy F1, F2, M1, M2 i M3 od 1 mg do 1000 kg;
  • wzorce masy 25 kg;
  • wzorce masy i odważniki klasy dokładności F2 25 kg
  • obciążniki od 1 mg do 100 kg.

Wzorcowanie wzorców masy obejmuje wyznaczenie masy wzorca wraz z niepewnością rozszerzoną oraz wydanie świadectwa wzorcowania.
Dodatkowo możliwa jest adiustacja wzorców (doprowadzenie wzorca w granice błędu dopuszczalnego dla danej klasy lub w granice tolerancji wyznaczone przez Klienta - jeśli są takie możliwości techniczne) oraz stwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zleceniodawcę.

Wzorcowanie wzorców masy i odważników wykonuje wyłącznie siedziba Laboratorium Pomiarowego RADWAG w Radomiu. Wzorce masy i odważniki przeznaczone do wzorcowania muszą zostać dostarczone do Laboratorium wraz z poprawnie wypełnionym zleceniem wzorcowania.