Akredytacja
PCA od 2004 r.

Oferta wzorcowania / Wagi elektroniczne

Wzorcowanie wag elektronicznych w zakresie akredytacji obejmuje:

 • wagi elektroniczne, nieautomatyczne do obciążenia Max 3000 kg;
 • wagi elektroniczne automatyczne do obciążenia Max 60 kg;
 • wagi / komparatory elektroniczne do obciążenia Max 3000 kg.

Standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych obejmuje:

 • wyznaczenie błędów wskazań (błędy systematyczne) w maksymalnie 5-ciu punktach pomiarowych;
 • wyznaczenie parametru powtarzalności (błąd przypadkowy wyrażony odchyleniem standardowym)
 • wyznaczenie błędów wynikających z niecentrycznego obciążenia wagi;
 • wyznaczenie błędów wskazań (błąd systematyczny) przy działającym urządzeniu TARA;
 • wydanie świadectwa wzorcowania.

Standardowe wzorcowanie wag automatycznych obejmuje:

 • wyznaczenie błędów statycznych (błąd wskazania statyczny, powtarzalność wyrażona jako odchylenie standardowe, błędy wynikające z niecentrycznego obciążenia);
 • wyznaczenie błędów dynamicznych (odchylenie standardowe wyznaczone badanym obiektem);
 • wydanie świadectwa wzorcowania.

Dodatkowo możliwa jest ocena na zgodność z wymaganiami, zawartymi w:

 • Dyrektywie 2014/31/EU z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wag nieautomatycznych.
 • Normie PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych.
 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych w zakresie błędów granicznych dopuszczalnych odniesionych do wartości działki legalizacyjnej e.
 • Możliwa jest również ocena zgodności z wymaganiami określonymi przez Klienta.

 

Wzorcowanie wag elektronicznych wykonuje się w miejscu instalacji wagi lub w miejscu wyznaczonym przez klienta. Wagi przeznaczone do wzorcowania muszą być sprawne technicznie i kompletne oraz posiadać załączone, poprawnie wypełnione zlecenie wzorcowania.